บริษัท เค.โอ.ที จำกัด (K.O.T. CO.,LTD) ออกจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในตลาดกาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนาม “กาวโคท (KOT)” โดยมีอายุยาวนานมากกว่า 40 ปีมาแล้ว ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 บริษัทผลิตกาวเพื่อใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมงานไม้ พื้นปาร์เก้ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า งานหัตถกรรม งานปูพื้น กระเบื้อง บัวเขิงผนัง นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายสินค้าเคมี เช่น น้ำยากันซึม ซุปเปอร์พลาสติำไซเซอร์ อะครีลิค-บอนดิ้ง สำหรับในอุตสากรรมก่อสร้าง


นโยบายของบริษัท

  • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า

เคโอทีเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าโดยเคโอทีได้ก่อตั้ง โกดังสินค้า 1 แห่ง และโรงงานอีก 2 แห่ง แบ่งแยกตามประเภทของสินค้าโรงงานหลักตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ โดยผลิตกาวลาเท็กซ์สูตรน้ำ ส่วนโรงงานอีกแห่งผลิตกาวลาเท็กซ์ สูตรโซลเว้นท์เบส และมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ

  • นโยบายด้านคุณภาพสินค้า

ทีมพัฒนาคุณภาพสินค้ายึดมั่นในเรื่องการพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า บันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบในทุกลอตการผลิต มีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มเติม และตอกย้ำในความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้า