ประวัติความเป็นมา

KOT ออกจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในตลาดกาว ในประเทศไทยเมื่อ 63 ปีที่แล้ว ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยาการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2510 บริษัทผลิตกาวเพื่อใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมงานไม้ พื้นปาร์เก้ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า งานหัตถกรรม งานปูพื้นกระเบื้อง บัวเชิงผนัง ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าเคมี เช่น ซุปเปอร์พลาสติก-ไซเซอร์ อะครีลิค-บอนดิ้ง สำหรับในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประวัติและผลงานโดยย่อของ บริษัท เค.โอ.ที. จำกัด

พ.ศ.2510 ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการอุตสาหกรรม จัดจำหน่ายกาวสำหรับงานไม้ภายใต้ชื่อแบรนด์ เค.โอ.ที. (KOT) สินค้าหลัก คือ โพลีไวนิล อะซีเดต อีมัลชั่น
พ.ศ.2515 ก่อตั้งโรงงานที่ เขตดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เพื่อผลิตสินค้ากาวคัทแบค แอสฟัลท์ สำหรับงานปูพื้น กระเบื้องยางก่อสร้างเตาปฏิกิริยาสำหรับสายการผลิตกาวโซลเว้นท์เบส ซึ่งใช้มากในงานอุตสาหกรรมสำหรับแผ่นพีวีซี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
พ.ศ.2520 ขยายสายการผลิตกาวแป้งสังเคราะห์ และกาวสูตรน้ำเปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการอุตสาหกรรม เป็น บริษัท เค.โอ.ที. จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ
พ.ศ.2525 แบรนด์ของสินค้า
พ.ศ.2539 ก่อสร้างโรงงานและโกดังใหม่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ สำหรับสินค้ากลุ่มโพลิเมอร์ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
พ.ศ.2545 ได้รับใบอนุญาตมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 181-2530 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นรายแรกและราย
พ.ศ.2549 เดียวในประเทศไทย สำหรับสินค้ากาวลาเท็กซ์ โพลีไวนิล อะซิเตต อีมัลชั่น สำหรับงานไม้และงานทั่วไป เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยาซิลิโคน ป้องกันการดูดซึมน้ำในงานก่อสร้าง จากบริษัท Down Corning
พ.ศ.2550 เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Epoxy ต่างๆ ในงานก่อสร้าง และน้ำยาเคลือบเงาต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า (Facilities)

บริษัท เค.โอ.ที. จำกัด ได้ก่อตั้งโกดังสินค้า 1 แห่ง และโรงงานอีก 2 แห่ง แบ่งแยกตามประเภทของสินค้า โรงงานหลักตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ผลิตกาวลาเท็กซ์ สูตรน้ำ ส่วนโรงงานอีกแห่งผลิตกาวลาเท็กซ์ สูตรโซลเว้นท์เบส มีโกดังสินค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ

ลูกค้า (Our Customers)

กลุ่มลูกค้าหลักจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าไม้และร้านจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บริษัทที่เกี่ยวกับการใช้กาว บริษัทในธุรกิจก่อสร้างต่างๆ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีลูกค้าในกลุ่มสินค้าไม้ ร้านจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง มากกว่า 300 ราย บริษัทฯ ยังมีการบริการลูกค้าในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าทั้งสำหรับสินค้ากาว และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถปรับปรุงสูตรกาวหรือเคมีให้ตอบสนองและตรงตามความต้องการ หรือการนำไปใช้ของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้า (Products)

สินค้าหลักๆ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสินค้า ดังนี้

  1. กาวลาเท็กซ์ สูตรน้ำ : มีสินค้าหลัก คือ โพลีไวนิล อะซีเตต อีมัลชั่น กาวแป้งสังเคราะห์ แบ่งแยกเป็นเกรดต่างๆ มากกว่า 20 เกรด ตามประเภทของพื้นผิววัสดุ และการนำไปใช้ของลูกค้า
  2. กาวลาเท็กซ์ สูตรโซลเว้นท์เบส : มีสินค้าหลัก คือ โพลีไวนิล อะซีเตตในเอทานอล ใช้ในการปูพื้นหรือผนังไวนิล กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องหลังคา
  3. น้ำยาสำหรับวัสดุผสมในงานซีเมนต์ : เช่น น้ำยาอะครีลิคบอนดิ้งเอเจนต์ น้ำยาสไตรีน อะครีลิคสำหรับงานซีเมนต์
  4. โพลีเมอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ : เช่น โพลีเมอร์สำหรับซีลแลนท์ โพลีเมอร์สำหรับระบบป้องกันน้ำรั่วซึม