น้ำยากันลื่น Anti-slip

เคลบริก แอนตี้สลิป ช่วยป้องกันอุบัติเหตุการลื่นหกล้ม เนื่องจากพื้นผิววัสดุที่ลื่นอันเนื่องมาจากการเปียกน้ำ โดยน้ำยาที่มีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี จะเข้าไปทำปฏิกริยากับพื้นผิว และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิว ทำให้ลดการลื่นอันเป็นสาเหตุให้เกิด อุบัติเหตุหกล้มได้ ใช้ง่าย คงทนนานแม้ในห้องน้ำ ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร คงความสวยงามของพื้นผิว ใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์เคลือบ หินแกรนิต

KELBRIG Anti Slip 101 for light traffic prevents fall-down accident due to the slipped wet floor surface. A clear odorless chemical increases the co-efficient of friction and the safety to the surface when wet. KELBRIG Anti Slip 101 is easy to use, and lasts long even in the bathroom area. It is also suitable for both indoor and outdoor use. KELBRIG Anti Slip 101 can be used on ceramics tiles, sanitary wares, granite stones etc.

https://www.lazada.co.th/catalog/?q=kelbrig