KOT BOND

น้ำยาประสานคอนกรีต

ชื่อสินค้า : KOT BOND
รหัสสินค้า : KOT BOND

 น้ำยาประสานคอนกรีต สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ผสมในงานซีเมนต์ สําหรับงานในปูนฉาบ ปูนซ่อมแซม เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและเพิ่มประสิทธิภาพให้ปูนซีเมนต์มอร์ต้า หรือใช้ทาหลังแผ่นหินธรรมชาติ (หลังการทาน้ำยาป้องกันการดูดซึมน้ำ) ก่อนการติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องการการดูดซึมน้ำ และยังสามารถใช้งานได้อีกหลากหลายรูปแบบ

สั่งซื้อได้ที่