KOT OIL 

น้ำยาต้านทานการดูดซึมน้ำและน้ำมัน

ชื่อสินค้า : KOT OIL
รหัสสินค้า : KOT OIL
          น้ำยาป้องกันการดูดซึมน้ำและน้ำมัน สูตรโซลเว้นท์เบสท์ สามารถป้องกันคราบต่างๆ เช่น น้ำมัน ชา กาแฟ เป็นต้น ใช้ได้กับหินแกรนิต หินอ่อน อิฐ คอนกรีต ซีเมนต์ เป็นต้น

สั่งซื้อได้ที่